Membuang kulit serta tulang sebelum memasak

Membuang kulit serta tulang sebelum memasak